Høringsuttalelse Kommune ifm ishall på Risenga
Arkiv
Har du lyst til å delta på skøytekurs? LES MER HER
Arkiv

Skøyteting 2011 - Aktiv deltakelse fra Askers delegater

I helgen 28+29 mai ble Skøytetinget 2011 avholdt i Hamar. De fleste klubbene for hurtigløp og kunstløp var representert, med tilsammen 90 delegater og mer enn 30 observatører.
For klubben møtte Tore-Morten Olsen - sportslig leder, Ståle Njåtun - hovedtrener og Pieter Paul Furnée - leder.

Sistnevnte har i forkant av tinget deltatt i en arbeidsgruppe fra NSFs styre for å forberede årets ting, spesielt for å introdusere gruppearbeider vedr tingets viktigste anliggende: strategiplan 2011-2013.

Det ble en aktiv ting. Blant forslagene ble vedtatt:
1. introduksjon av skøytesportens dag (blant annet slags Tine-stafette) - forslag Aktiv sk
2. utvide NIFs tilskuddsordning for utstyrsmidler (nå kun sikringsputer) - forslag Asker sk
3. ved sesongstart skal kvalifiseringstider til NM publiseres. Kvalifiserte løpere blir tatt ut (uavhengig av antall), slik at de beste løpere deltar på NM. Ved færre deltakere enn 24 løpere skal uttaksansvarlig ta ut flere løpere - forslag Tynset IF, bearbeidet av Asker sk
4. 10.000 m på NM Allround gjennomføres som fellesstart - forslag Tønsberg Turn S med TKH. (Asker sk var positiv til initiativet, men mente dette burde heller prøves ut under NC før NM, alternativt NM enkel). les her NL-reaksjoner
5. NM enkel går over 3 dager. Slik at alle (også de lengste) distanser gås i samme helg (og 500 m blir sammenlagt etter 2 løp). Men man venter med å medta lagtempo, eller andre gren - forslag TKH
6. På LM (lørdag) blir det lagtempo med kretslag (en eller flere pr krets) - forslag TKH, bearbeidet før og under tinget av Asker sk
7. Løpere kan i Norge bruke egen armbind med klubblogo og navn - forslag Asker sk
8. For rekruttklasse skal arrangører tilby 3 distanser, hvor en velger en eller to distanser - forslag Asker sk
9. Det anmodes at flere NC får lagtempo-øvelse, lagtempo blir på lørdager og det tildeles NC-poeng til lagtempo - forslagene Asker sk
10. For å redusere kostnader for arrangement anmodes DUH å oppnevne lokale funksjonærer - forslag Hamar IL
11. Skøyteløpere i forbundsgruppe som ikke blir med på landslaget vil bli fanget opp i egen treningsgruppe i NSFs regi - forslag Buskerud skøytekrets - ivaretatt i NSFs toppidrettsopplegg 2011/2012.

Håndheving av konkurranseregler ble drøftet i hurtigløpseksjonen. Diskusjonen ble dratt i gang gjennom ulike forslag fra Asker. Det ble fastslått følgende:
- konkurranseregler som ISU har vedtatt gjelder
- DUH (dommere) har praksis å være mindre streng på nasjonale gutte/jenteløp, og orienterer om praksis i lagledermøte
- Skøytenorge vedtok med 35 stemmer mot 24 stemmer at det ikke var behov å påvirke ISU / internasjonalt for å redusere regler som oppfattes som detaljstyring (blant annet dr Bibber-regel).

Tinget støttet styrets klare syn vedr private lag utenfor forbundsgruppe. I motsetning til for eksempel Nederland har man i Norge valgt et fellesskapsmodell med landslagstrener. Andre trenere kan ikke representere Norge og landslaget. I motsatt situasjon ville landslagstrener stå uten løpere - alle vil ta med sin privat trener.

Gruppearbeidene for Strategiplan ga mange interessante, gode og varierte innspill som styret vil bearbeide i en høringsdokument som fremlegges i september og vedtas i oktober. I gruppe 10-arrangement ble drøftet Askers forslag vedr kvartettstart på de lengste distansene, samt tekniske forbedringer for å gjøre løp mer attraktiv for publikum. Samtidig ble det fastslått at det er behov for mer fokus på lokale løp, og løp utendørs: lokale løp sparer reisetid, er kortere stevner, skaper blest i lokalmiljøet, og kan således samlet sett bidra til økt rekruttering samt beholde løpere i miljøet. For lokale løp kan ambisjonsnivå vedr regler og antall funksjonærer gjerne reduseres, slik at det også blir lettere å rekruttere funksjonærer og arrangører. Det søkes også synergi med andre gren (inline/kortbane) for å øke interesse. Mer fokus på uteperser.

Det var senere enighet om at man ved neste ting eller ledermøte i større grad burde bruke gruppearbeider som modell, samt revurdere tidskrevende modell vedr forslag. Det bør være mulig at styret får en dialog vedr forslag med forslagsstillere, slik at uklare forhold ryddes av veien før behandling i plenum.

Det ble vedtatt at Kongepokal settes opp for NM Sprint 2012 for både menn og kvinner. NM Sprint 2012 er i Asker 7+8 januar 2012!

Under festmiddagen ble klubben overrakt pengepremie fra Norway Supporters Team som var satt opp for den klubben som hadde flest deltakere på Bøkko-løp. kr.10.000 vil klubben bruke på rekrutteringstiltak, samt tiltak for å skape lagfølelse/beholde løpere i miljøet. Tusentakk til NST! se her pengedryss fra NST

Se tingdokumenter og ulike referater: se her

Sist oppdatert 02.06.2011, kl. 23:13

Asker Skøyteklubb tar ikke ansvar for innhold på websider som vi henviser til via eksterne lenker
Imprint Media