Høringsuttalelse Kommune ifm ishall på Risenga
Arkiv
Har du lyst til å delta på skøytekurs? LES MER HER
Arkiv

Oppsummering idedugnad - innkalling til ekstraordinært årsmøte: 30.mai - kl.18.30

Alle klubbens medlemmer var invitert til idedugnad på klubbhuset tirsdag 9. mai. Formålet var å ha en åpen diskusjon om hvor veien skal gå videre for klubben, særlig når det gjelder aktivitetsnivå- og fokus, prioritering og fordeling av oppgaver.

12 personer deltok. Det ble ikke ført referat. Det ble ikke truffet beslutninger eller formulert noen konklusjoner. I det følgende oppsummeres synspunktene som kom frem i diskusjonen:

Flere ga uttrykk for at klubben er i en situasjon hvor det er behov for/forventing om å løse mange flere oppgaver enn det styret/medlemmene har kapasitet til. Det kan være behov for å redusere aktivitetsnivået og prioritere bort noen aktiviteter/oppgaver. Det er ikke så lett å vurdere hva som kan droppes. Mye henger sammen i en større helhet. Et idrettslag har mange driftsoppgaver. Det er langt på vei styrets ansvar å treffe beslutning om hvilke aktiviteter klubben skal prioritere. Alternativet til å redusere omfanget av oppgaver, er å gå fra drift basert på frivillig innsats til større grad av betalte tjenester. Det vil få konsekvenser for klubbens økonomi, og kan bla. gjøre det nødvendig å øke kontingenten betydelig. Kontingent utgjør pt 2,5% av klubbens omsetning. Effektivisere påmeldinger (Spond-App? med endelige deadlines), og revurdere ressurskrevende støtteordninger. Effektivisere webside: viktig informasjon må gjøres lettere tilgjengelig.

Hva kan vi få til sammen? Hvordan unngår styret at flere føler seg forbigått når det innkalles til bistand (dugnad)? Hva bør klubben fokusere på? Rekruttering er det viktigste. Kreftene må settes inn på å fange opp og inkludere dem som blir introdusert til sporten gjennom arrangementer som skøytekurs i skole/SFO og skolemesterskap i direkte forlengelse av denne. Konkrete tiltak: nok og riktig utstyr (flere skøyter av god kvalitet). Flere klubbløp, som må være lavterksel både å delta på og å arrangere. Eksklusiv bruk av kunstisbane under vår trening: avskaffe vaktordning i sin nåværende form. Bruk heller kreftene til gode klubbverter og skøytekurs for voksne.

Klubbmiljø: treningsgruppene bør åpnes opp mer: slik at de eldste og yngste trener sammen noen ganger. De eldste og større løpere bør i ny og ne kunne være trener, og vise seg som gode forbilder. Treningsrom skal ikke brukes som garderobe. Opplegg rundt suppe på tirsdager og kafe på torsdager kan revurderes i forhold til målene som ønskes oppnådd for det sosiale miljø.

Det ble foreslått at tidligere skøyteløpere danner et ungdoms/senior-laug. For å skape aktivitet, samhold, og stille opp for treninger / arrangementer.

Klubben mangler nå (ordinært valgt) styre. Hva skal til for å rekruttere nye styremedlemmer? Det å skulle påta seg styreoppgaver kan lett oppleves som arbeidskrevende. Det bør derfor kommuniseres tydeligere utad at styret selv har betydelig frihet til å definere og prioritere aktiviteter og oppgaver i klubben, og dermed også påvirke hvilken arbeidsmengde engasjement i styrearbeid skal medføre. Dernest må flere bidra til å løse konkrete oppgaver. Styret bør bedre kommunisere oppgavene (handlingsplan) og helheten (strategi).

det kalles inn til ekstraordinært årsmøte: tirsdag 30.mai på klubbhuset. kl.18.30 - 19.30.

Dagsorden: valg av styre
.

Vel møtt!

Sist oppdatert 14.05.2017, kl. 22:12

Asker Skøyteklubb tar ikke ansvar for innhold på websider som vi henviser til via eksterne lenker
Imprint Media