Høringsuttalelse Kommune ifm ishall på Risenga
Arkiv
Har du lyst til å delta på skøytekurs? LES MER HER
Arkiv

Årsmøte - torsdag 12.4.2012 - kl.19.

Husk klubbkveld 19.4.2012 kl.18

Viser til innkallingen som er sendt alle medlemmer for en god stund siden.

Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker (sak 1 samt sak lover).
7. Fastsette medlemskontingent (ingen forslag for endring).
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan (ingen forslag for endring).
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmer og 1 varamedlem
c) I tillegg kan det velges ytterligere 1 styremedlem, oppnevnt av de aktive løperne.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.


Vel møtt!

Styret

Sist oppdatert 12.04.2012, kl. 13:37

Asker Skøyteklubb tar ikke ansvar for innhold på websider som vi henviser til via eksterne lenker
Imprint Media